Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

ERZİNCAN

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI ( 2017 )

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 53
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : 3
Tarihi Sit Alanı : 4


Diğer Sit Alanları

Tarihi ve Kentsel Sit : 2


Toplam : 62


Taşınmaz Kültür Varlıkları:535

GENEL TOPLAM : 597