Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çayırlı

Erzincan'a 114 km uzaklıkta, 1126 km2 yüzölçümlü Çayırlı ilçesinin nüfusu 2014 yılı nüfus sayımına göre 9.602' dir.
Önceleri Mans adıyla bilinen ilçenin hangi tarihte kurulduğu bilinmemektedir. 1071 Ma¬lazgirt Savaşı'ndan sonra, sırasıyla Mengücekoğulları'nın, Anadolu Selçukluları'nın ve İlhanlıların egemenliğine giren yöre, 1401'de Osmanlı topraklarına katıldı. Bir süre Timu'un ve Akkoyunlular'ın eline geçti. 1473'te kesin olarak Osmanlılara katıldı. 1916 yılında Rus işgaline uğrayan Çayırlı, Şubat 1918'de işgalden kurtuldu. Tercan ilçesine bağlı bir bucak durumunda iken 1954 yılında ilçe olmuştur.

TARİHİ YAPILAR

Eski Cami
1690 yılında yapılan caminin, kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Duvarı restore edilmiştir. Konak 1219 tarihinde Karslı Tahir Usta tarafından yapılmıştır. Duvarları yontma taşlarla örül¬müş, tavanı ahşap oymalarla süslenmiştir.

Aygır Gölü
Keşis dağı üzerinde bulunan Aygır gölü, tabiat güzelliğinin yan ısıra, krater gölü özelliği¬ne de sahip olan piknik ve dinlenme yeridir.
Bu göl dışında Büyük Yayla gölü, Yedi göller, A.Kartallı köyü gölü bulunmaktadır.

Aygır Gölü'nün havadan eşsiz bir manzarası.